"เครื่องบวช" คืออะไร


     
"เครื่องบวช" คืออะไร
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2023, 08:02:10 pm »
  เครื่องบวช คือ อุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีการบวชเป็นพระภิกษุหรือสงฆ์ในศาสนาพุทธศาสนา ซึ่งมีความสำคัญและเป็นส่วนสำคัญของการบวชเป็นพระภิกษุหรือสงฆ์ เพราะเป็นเครื่องที่ช่วยให้บวชได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบส่วนประกอบของเครื่องบวชประกอบด้วย:
  [list=1]
  • ชุดผ้าพันอัฐิ (ผ้าปิดตัว): เป็นชุดผ้าที่ใช้ปิดเปิดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อรักษาความสะอาดและความเคารพในการบวช
  • ชุดผ้าและผ้าคลุมอัฐิ (ผ้าบังตัว): เป็นชุดผ้าที่ใช้คลุมตัวเพื่อเป็นการเคารพและปกป้องจากแสงแดดและฝุ่นละออง
  • ผ้าคลุมหัว: เป็นผ้าที่ใช้คลุมหัวเพื่อเป็นการเคารพและปกป้องจากแสงแดดและฝุ่นละออง
  • ผ้าสองฉาก: เป็นผ้าที่ใช้คลุมเท้าเพื่อปกป้องเท้าในการเดินทางและการบวช
  • เข็มขัด: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อยึดผ้าที่มีหลายชั้นเข้าด้วยกัน
  • เสื้อสูทหรือกางเกงสูท: เป็นเสื้อผ้าหรือกางเกงที่ใช้ในการประกอบพิธีการบวช
  • มงกุฎ: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องและเคารพศัตรูของการบวช