ท่ออ่อนสแตนเลส 3" หน้าแปลนสแตนเลส 10K หมุน 1 ด้าน ติดต่อ 080-9006306